Anasayfa / Ehliyet Haber / Motor Ders Notları2

Motor Ders Notları2

Dört Zamanlı Motorların Çalışma Sıralaması

 1. Zaman : Emme
  2. Zaman : Sıkıştırma
  3. Zaman : Ateşleme (İş)
  4. Zaman : Egzoz

Dört Zamanlı Benzinli Motorların Çalışma Prensipleri

 1. Emme: Yakıt-hava karışımının silindire alınması.
  2. Sıkıştırma: Silindire alınan havanın sıkıştırılması
  3. Ateşleme: Sıkıştırılan yakıt-hava karışımının buji kıvılcımı yardımıyla yakılması.
  4. Egzoz: Silindir içinde kalan artık gazların dışarıya atılması.Dört zamanlı motorlarda pistonun silindir içerisinde dört hareketinden bir iş elde edilir.

A.Ö.N. (Alt Ölü Nokta): Pistonun silindir içerisinde inebileceği en alt noktadır.

Ü.Ö.N. (Üst Ölü Nokta): Pistonun silindir içerisinde çıkabileceği en üst noktadır,

Motorlar çalışma zamanlarına göre iki ve dört zamanlı olmak üzere  ikiye ayrılırlar Günümüzde motorlu Araçlarda genelde 4 zamanlı motorlar  kullanılmaktadır.

 • Emme Zamanı: Piston Ü.Ö.N.’dan A.Ö.N.’ya hareket ederken emme subapı açılır ve silindir içerisine benzin hava karışımı dolar. Piston A. Ö. N.‘ya indiğinde emme zamanı biter
 • Sıkıştırma Zamanı: Pistonun Ü.Ö.N’ ya doğru hareket ederken her iki subap kapalıdır ve benzin hava karışımı sıkıştırılmaya  başlar. Piston Ü.Ö.N.’ya geldiğinde Sıkıştırma işlemi biter.
 • Ateşleme (İş) zamanı: Sıkıştırma sonunda sıcaklılığı ve basıncı artmış olan karışım,buji kıvılcımıyla  ateşlenir ve yanma başlar. Yanma sonunda piston hızla aşağıya itilir ve krank mili döndürülür. Piston A.Ö.N ‘ya indiğinde iş zamanı biter
 • Egzoz zamanı: Piston Ü.Ö N. ‘ya çıkarken egzoz subabı açılır ve yanmış gazlar egzozdan dışarı atılır. Bu işlem piston Ü.Ö.N.’ya gelene kadar devam der. Bu dört zaman, düzenli olarak aynı şekilde devam eder ve çalışmasını sürdürür. Krank mili dört zamanın sonunda iki tam tur dönmüş olur.

Dört Zamanlı Dizel Motorların Çalışma Prensipleri

 1. Emme: Silindire temiz havanın alınması2. Sıkıştırma: Silindire alınan havanın sıkıştırılması.3. Ateşleme: Sıkıştırılan havanın üzerine yakıtın enjektörle püskürtülerek yanması.4. Egzoz: Silindir içinde kalan artık gazların dışarıya atılması.

İki Zamanlı Motorların Çalışma Sıralaması

 1. Zaman : Emme – Sıkıştırma2. Zaman : Ateşleme (İş) – Egzoz

İki Zamanlı Motorların Çalışma Prensipleri

 1. Emme-Sıkıştırma: Silindire yakıt-hava karışımının alınması ve sıkıştırılması.2. Ateşleme-Egzoz: Sıkıştırılan hava-yakıt karışımının ateşlenmesi ve artık gazların dışarıya atılması.

İki zamanlı motorlarda emme ve egzoz subapları yoktur.

Subapların yerine, silindir duvarında açılmış emme ve egzoz çıkışları vardır.Pistonun Ü.Ö.N. ile A.Ö.N. arasında iki kez hareketi ile Emme – Sıkıştırma- Ateşleme – Egzoz zamanları meydana gelir. Genellikle motosiklet motorları ve küçük su motorları bulunur .Çevrim pistonun iki hareketiyle  tamamlanır ve  her devirde bir iş elde edilmiş olur.Krank mili bir tur döner.

D- MOTORUN BELLİ BAŞLI PARÇALARI :

Motorun parçaları içindeki ve dışındaki parçalar diye iki gurupta incelenebilir.İçindeki parçalar asıl görevi yapan parçalardır. Dışındaki parçalarda motorun parçasıdır fakat yardımcı parçalar olarak görev yaparlar.Tercih etmek gerektiğinde içindeki parçalar tercih edilir.

  a- Motorun İçindeki parçalar :

 • Silindir (motor) Bloğu: Motorun ana gövdesini oluşturur. Pistonlara ve krank miline yataklık yapar. İçerisinde silindirler, krank, mili, kam (eksantrik) mili, yağ  pompası, dışarısında yakıt pompası, distribütör, yağ filtresi, şarj dinamosu, marş motoru gibi elemanlar bulunur. Motor kulakları vasıtasıyla şasiye bağlanır.Sıcak motora soğuk su,soğuk motora sıcak su konulduğunda silindir bloğu ve silindir kapağı çatlar.

 

 • Silindir Kapağı:

Silindir bloğunun üzerini kapatır, yanma odalarını oluşturur. Üzerinde bujileri, emme ve egzoz subaplarını, enjektörleri taşır. yanma dolarının çevresinde su ve yağ kanalları vardır.

 • Karter:  Silindir bloğunun al tarafını kapatır. Motor yağına depoluk eder. Altında yağ boşaltma tapası vardır.
 • Subap (Külbütör) Kapağı: Subap mekanizmasını ve motoru toz, su ve pisliklerden   korur . Motor yağı, üzerindeki yağ kapağından konulur
 • Krank Mili: Pistonlardan gelen doğrusal hareketi dairesel harekete dönüştürür. Krank milinin en ucunda bir dişli ve kasnak bulunur. Dişli kam (eksantrik) miline hareket verir. Kasnak ise su pompası ile alternatöre hareket verir. 4 zaman krank milinin 2 devrinde , iki zaman ise krank milinin 1 devrinde gerçekleşir.
 • Piston: Silindir içerisindeki hareketlerinden dolayı zamanların meydana gelmesini sağlar.
  (Emme-sıkıştırma-ateşleme- egzoz)
 • Piston Kolu:Pistondan aldığı doğrusal hareketi krank miline iletir.
 • Segmanlar: Pistonlar üzerinde bulunur hareketli parçalar arasında sızdırmazlığı sağlar. Segmanlar veya silindir odası aşındığında motor yağ yakar ve egsozdan mavi duman çıkar.
 • Kam(Eksantrik) Mili Hareketini krank milinden alır. 4 elemana hareket verir; Subaplara, distribütöre ,yağ pompasına, yakıt pompasına hareket verir.
 • Subaplar : Emme ve eksoz subapları olmak üzere iki çeşittir. Emme  subapları dizel motorlarda sadece havanın, benzinli  motorlarda ise benzin hava karışımının silindire girmesini sağlar. Egzoz subapları ise; yanmış gazların  silindir dışına çıkmasını sağlar.Subap ayarı motorda yapılan tek ayardır.
 • Yağ Pompası: Karterdeki yağı alarak yağlanacak motor parçalarına pompalayan  elemandır.
 • Contalar : Sabit parçalar arasında sızdırmazlığı sağlarlar.

b- Motorun Dışındaki parçalar :

Motorun dışındaki parçalar yardım eden sistemlerdir ve yardımına göre isim alır. Ateşleme ,Yakıt, Soğutma, yağlama , Şarj ve marş gibi yardımları yaparlar.

 • Radyatör: Su soğutma  motorlarda  soğutma suyuna depoluk eder, sistemde ısınan suyun soğumasına yardımcı olur.
 • Karbüratör: Motora gerekli olan benzin, hava karışımını şartlara-göre 1/15 (benzin – hava) oranında karıştıran  elemandır. Emme manifoldunun üzerinde bulunur.
 • Hava Filtresi: Dışardan motor içerisine alınacak olan havayı temizleyip karbüratöre veya emme manifolduna gönderen parçadır.
 • Yağ Filtresi: Motor içerisinde dolaşarak kirlenen yağı temizleyen elemandır.
 • Manifoltlar (Emme –Egzoz ) emme manifoldu, karbüratöre belli oranda karışmış olan benzin-hava karışımını veya havayı silindirlere dağıtır. Egzoz manifoldu, yanmış  sonunda meydana gelen egzoz gazlarını toplayarak egzoz borusuna buradan da yanmış gazların dışarıya atılmasını sağlar
 • Endüksiyon Bobini: Akümülatörden aldığı 12 voltluk doğru-akımı 15 – 25 bin volta yükselten elemandır.
 • Buji:Yanma odasına sıkıştırılmış bulunan yakıt – hava karışımını kıvılcımla ateşleyen elemanıdır.
 • Regülatör (Konjektör): Şarj dinamosunun veya alternatörün Ürettiği akımı ayarlayan elamandır.
 • Yakıt Pompası (Yakıt Otomatiği): Depodan aldığı yakıtı karbüratöre pompalayan elemandır.
 • Distribütör: Endüksiyon  bobininden aldığı yüksek voltajı ateşlenme sırasına göre bujilere dağıtan elemandır.
 • Marş Motoru: Motora ilk hareketi veren elektrik motorudur.
 • Alternatör (Şarj Dinamosu): Araç motoru çalıştığı sürece mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Aracın elektrik ihtiyacını karşılar. Akümülatörü  dolduran (şarj) eden elemandır.
 • Su Pompası  (Devirdaim): Radyatördeki   soğutma suyunu motordaki

su kanallarına pompalayan elemandır.

 • Enjeksiyon (Mazot) Pompası: Püskürtme sırasına göre enjektörlere mazot pompalayan  elemandır.
 • Enjektör Mazot pompasından gelen mazotu ısınmış havanın üzerine.püskürten elemandır.

KONU 5:BENZİNLİ  VE DİZEL MOTORLARIN ZAMANLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI

ZAMAN BENZİNLİ DİZEL
Emme Benzin – Hava karışımı silindire emilir Sadece hava silindir içine emilir
Sıkıştırma Alınan karışım sıkıştırılır Sadece hava sıkıştırılır ve sıkışan hava ısınır.
Ateşleme Buji vasıtasıyla yanma olur Enjektörün motorin püskürtmesiyle yanma olur
Egzoz Egzoz subabı yanmış gazları tahliye eder Egzoz subabı  yanmış gazları tahliye  eder

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ARA
KONUM