Ana Sayfa A1-A2-A Motosiklet B Otomobil (Düz) B Otomobil(Otomatik) c Çekici (Tır) D Otobüs B Engelli Monoküler Haberler Özel Direksiyon İletişim

 

Ehliyet Alma Şartları :

 

1. Sabıka Kaydı

(Artık kursa kayıt yaptırırken sabıka kaydı istenmemektedir.)

Milli Eğitim Bakanlığı Kendi veri sisteminden sabıka sorgulaması yapacak ve aşağıdaki maddelerden sabıkası olan adaylar sistemden red edilecektir.)

ESKİ KANUN :Türk Ceza Kanununun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri,6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,

YENİ KANUN :
► 5237 / 188, 190, 191
► 2918 / 119
► 4926 / 6 

2. Sağlık Raporu:

Yeni yasaya göre Tek gözü görmeyenler diğer gözü 10/10 görüyor ise a2- B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilmektedir.

Ehliyet içinSabıka kaydı

Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il'de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.

3. Eğitim :

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen A1, A2, A , B, C, D  sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.

Yukarıda ki değişiklikten sonra, artık ilkokulu mezunları ehliyet alabilmektedir

Aşağıdaki eğitim belgeleri olanlar ehliyet alabilirler
  • İlkokul mezunu veya orta terk olanlar,
  • İlköğretim mezunu olanlar,
  • Lise mezunu veya öğrencisi olanlar,
  • Üniversite mezun veya öğrencisi olanlar

 

Atalay Sürücü Kursu

EĞİTİM ARAÇLARIMIZ